Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Szanowni Beneficjenci Programu Rodzina 500+

od 1 lutego 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie  rozpoczął kolejną edycję przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze popularnie nazywane świadczeniem 500+.

Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne jest  złożenie nowego wniosku.

Wniosek można złożyć już od 1 lutego br. pod warunkiem, że zrobimy to elektronicznie natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane dopiero od kwietnia. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu.

Prosimy o szczególną uwagę w przypadku wybrania okresu świadczeniowego przy składaniu wniosku
Nowy okres zasiłkowy to 2021/2022 tj. od 01.06.2021 do 31.05.2022

Jeśli nie pobierasz jeszcze świadczenia wychowawczego na dane dziecko (np. w przypadku noworodka), złóż dwa oddzielne wnioski o świadczenie wychowawcze na to dziecko - na obecny okres trwający do 31 maja 2021 r. i kolejny od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Z uwagi na trwający w Polsce stan pandemii apelujemy do Państwa, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosku lub w przypadku braku takiej możliwości umówić wizytę w Miejskim Ośrodku  na konkretny termin telefonicznie pod nr 58 5878510

Zestawienie terminów wnioskowania o świadczenie wychowawcze

Miesiąc złożenia wniosku

Miesiąc rozpatrzenia wniosku
i wypłaty świadczenia

luty 2021

do 30 czerwca 2021

marzec 2021

do 30 czerwca 2021

kwiecień 2021

do 30 czerwca 2021

maj 2021

do 31 lipca 2021

czerwiec 2021

do 31 sierpnia 2021

lipiec 2021

do 30 września 2021

sierpień 2021

do 31 października 2021

 

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:
portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
• elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
• platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
• systemów teleinformatycznych banków.

Wnioski papierowe będzie można składać od 01.04.2021 r :
• osobiście w  Punkcie Podawczym Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7, 83-262  Czarna Woda,
• za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda,
Wymagane druki do złożenia w formie papierowej są dostępne w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Czarnej Wodzie  informuje, że w dniu  22.03.2021r. od godz. 8:30 do godz. 16:00  oraz 23.03.2021r. od godz. 7:30 do godz. 15.00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i
  • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Nadmieniamy, że w związku z pandemią COVID – 19, żywność  będzie wydawana bezpośrednio z Salki TKKF mieszczącej się z tyłu budynku Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie. Prosimy o zachowanie specjalnej ostrożności oraz o dostosowanie się do wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

Prosimy wszystkie osoby odbierające żywność o zachowaniu odstępu między sobą 2m, posiadanie rękawiczek ochronnych oraz maseczek.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.