Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnej Wodzie  z dnia 28 listopada 2019r.
dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnej Wodzie.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy (wigilii) nastąpi w dniu 7 grudnia 2019r.(sobota) w godzinach od 700 do 1500.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne do pobrania poniżej:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/274155_ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

 

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne:

https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/informacja-o-rozstrzygnieciu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że w dniu  23 oraz 24 maja  br. w godzinach 8.00 - 15.00 będzie wydawana żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

  • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
  • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby, które w chwili obecnej nie korzystają z tej  pomocy a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu  udokumentowania swojej sytuacji finansowej i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że w dniu  15 oraz 18 lutego br. w godzinach 8.00 - 15.00 będzie wydawana żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

  • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
  • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby, które w chwili obecnej nie korzystają z tej  pomocy a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu  udokumentowania swojej sytuacji finansowej i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.