Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Grudzień 2012

Dnia 12 grudnia 2012 w Kulturalni w Czarnej Wodzie odbyło się podsumowanie roku 2012 w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nosi nazwę „Uwierz w siebie”.

Na spotkanie przybyli goście: Z-ca Burmistrza – Pan Łukasz Łangowski oraz Pani Mariola Wiśniewska – Dyrektor firmy INFO-BIZ prowadzącej nasze szkolenia.

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Gliniecka podziękowała uczestnikom za aktywny udział w projekcie, przedstawiła etapy realizacji projektu, zaznaczyła, że sukcesem tego projektu jest zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań zamierzonych na rok 2012, następnie podkreśliła, że tematyka szkoleń oraz kurs prawa jazdy zapewniły uczestnikom projektu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy.
Następnie Pani Kierownik wszystkim beneficjentkom dyplomy ukończenia projektu.

Całe spotkanie zorganizowały nasze beneficjentki, które przygotowały potrawy i ciasta pod czujnym okiem p. Ilony Helty, wykładowcy z zajęć taniego gotowania.

 

Listopad 2012

W listopadzie kontynuujemy kurs taniego gotowania dla uczestniczek. Na kursie prawa jazdy kat. B odbywają się zajęcia praktyczne. Kontynuujemy kursy zawodowe, które podniosą kwalifikacje zawodowe uczestniczek projektu. Nasze beneficjentki zdobywają wiedzę by powrócić na rynek pracy a jest to możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Październik 2012

W październiku kontynuujemy kurs taniego gotowania dla uczestniczek.
Na kursie prawa jazdy kat. B zaczęły się już zajęcia praktyczne i odbył się egzamin wewnętrzny z części teoretycznej. Zaczęły się co najważniejsze kursy zawodowe, które podniosą kwalifikacje zawodowe uczestniczek projektu.
Dla 4 kobiet odbył się kurs Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + system HACCP, dla 3 kobiet zrealizowaliśmy kurs -  Pielęgnacja terenów zielonych i zagospodarowaliśmy pas zieleni wzdłuż ulicy Słonecznej. Trwa kurs Profesjonalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą dla 2 uczestniczek oraz kurs Stylizacji paznokci z elementami wizażu dla jednej Pani.
Nasze beneficjentki zdobywają wiedzę by powrócić na rynek pracy a jest to możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wrzesień 2012

Wrzesień zaczął się bardzo intensywnie, zaczęliśmy kurs taniego gotowania dla wszystkich uczestniczek, który odbywa się w Kulturalni, gdzie Panie uczyły się gospodarnego prowadzenia kuchni domowej i zagospodarowania skromnym budżetem w sposób jak najbardziej racjonalny. Cały kurs będzie trwał 40 godzin. Rozpoczął się również kurs prawa jazdy kat. B – zajęcia teoretyczne. Dodatkowo wszystkie Panie pracują na pracach społecznie - użytecznych.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w/w działań była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Sierpień 2012

W ostatnim tygodniu sierpnia zrealizowaliśmy warsztaty psychologiczne dla 10 kobiet w czasie 15 godzin na temat pozytywnego myślenia, budowania relacji, skutecznej komunikacji, stresu, mowy werbalnej, budowania swojego wizerunku i realizacji wyznaczonych celów. Dodatkowo każda z Pań skorzystała z 2 h indywidualnych konsultacji z psychologiem.

30 sierpnia pojechaliśmy do Szymbarku w ramach działań o charakterze środowiskowym. W wyjazdowym spotkaniu integracyjno – kulturalnym wzięło udział 9 uczestniczek wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia. Plan wycieczki obejmował wstęp na teren Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, na terenie skansenu wszyscy uczestnicy wycieczki mieli warsztaty z pieczenia chleba, zwiedzanie okolicy i poznawanie historii naszego regionu. Zwiedziliśmy Dom do góry nogami, dom Sybiraka z rekonstrukcją sowieckiego łagru, Dom Powstańca Polskiego z Adampola, zagrodę Trapera Kaszuby z Kanady, Replikę bunkra Gryf Pomorski „Ptasia Wola”, Kaplicę pw. Św. Rafała Kalinowskiego, statuę Świętowida kaszuba, największy koncertujący Fortepian Świata. Widzieliśmy najdłuższą deskę świata, która posiada Rekord Guinnessa. Dodatkową atrakcją była przejażdżka wozem z zaprzęgiem konnym po terenie Szymbarku. Następnym punktem wycieczki była wizyta na Farmie Strusi w Garczynie. Widzieliśmy tam strusie od narodzin do dorosłych osobników, najmniejsze miały 3 tygodnie a największe były kilkudziesięcioletnie. Na koniec dnia zrobiliśmy ognisko w Garczynie i było to zakończenie całego ekscytującego dnia. Podczas pieczenia kiełbasek wspominaliśmy wszystkie atrakcje dnia.

Atrakcje jakie przewidywała wizyta miały na celu integrację i rozwijanie zdolności interpersonalnych, a także pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Panie razem z osobami z najbliższego otoczenia uczestniczące w warsztatach pieczenia chleba mogły na własnym przykładzie nauczyć się wyrobu ciasta.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w/w działań była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lipiec 2012

Lipiec zaczęliśmy zajęciami z autoprezentacji, na których wszystkie z 10 uczestniczek szkolenia nauczyły się komunikacji interpersonalnej, asertywności w kontaktach międzyludzkich. Uświadomiły sobie mocne i słabe strony, reklamowały siebie jako pracownika i przygotowywały się do rozmowy kwalifikacyjnej. Następnym etapem szkolenia były zajęcia w salonie fryzjerskim „Avangarda” w Kaliskach w grupach 4, 3 i 3 osobowych. Panie spotkały się z fryzjerką i kosmetyczką. Tematami szkolenia były między innymi: pielęgnacja włosów, skóry, dłoni oraz makijaż dzienny.

Kolejnym naszym spotkaniem był wyjazd do wioski tematycznej „Kraina Fantazji” w Karwnie, w ramach działań o charakterze środowiskowym. W wyjazdowym spotkaniu integracyjno – kulturalnym wzięło udział 9 uczestniczek wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia. Wizyta trwała 4 godziny i tematyką zajęć było:

  • Występ zespołu bębniarskiego Pajku-Pajku
  • Zabawy integracyjne na rozgrzewkę: Masaż, Piw-Paw, chusta Klanzy
  • Przejażdżka Agrobusem
  • Gra terenowa GENERATOR FANTAZJI
  • Warsztaty taneczne: Hula, Polka, Belgijka
  • Zabawa: Księżniczka- Zamek- Trzęsienie Ziemi
  • Warsztaty manualne de coupage, koraliki, filc

Atrakcje jakie przewidywała wizyta studyjna miały na celu integrację i współdziałanie w grupie, a także pokazanie możliwość spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Panie razem z osobami z najbliższego otoczenia uczestniczące w warsztatach manualnych nauczyły się nowych umiejętności, które mogą wykorzystać w swoim codziennym życiu.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w/w działań była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czerwiec 2012

W czerwcu odbyło się spotkanie inauguracyjne, Kierownik i Koordynator projektu spotkali się z 10 uczestniczkami w celu omówienia wszystkich zadań i celów w projekcie „Uwierz w siebie”.

Pod koniec czerwca przeprowadziliśmy szkolenie z doradcami zawodowymi dla 10 kobiet w projekcie. Tematem szkolenia było aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo zawodowe, nauka pisania CV i podania o pracę, analiza rynku pracy oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Przeprowadziliśmy również indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, na których Panie dowiedziały się o swoich predyspozycjach do wykonywania poszczególnych zawodów. Każda z beneficjentek wybrała odpowiednie dla siebie szkolenie zawodowe.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w/w działań była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.